Regulamin


Cena z dowozem obejmuje wypożyczenie filmu, dostarczenie filmu pod wskazany adres i odebranie go pod tym samym adresem w godz.od 16.00 do 19.00 po trzech dobach. Klient korzystający z usługi dowozu jest zobowiązany do przebywania pod umówionym adresem o umówionej godzinie dostawy i odbioru.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI PŁYT DVD

1. Z usług wypożyczalni mogą korzystać osoby, które zarejestrują się na naszej stronie internetowej www. videooko.pl. Zasięg naszych usług to Chojnice i okolice do 10 km.

2. Klientowi zostanie nadany indywidualny numer oraz otworzone konto wypożyczania.

4. Opłaty za wypożyczenie pobierane są z góry przy dostarczeniu płyty zgodnie z cennikiem wypożyczalni obowiązującym w danym dniu.

5. Wypożyczający zobowiązany będzie do zapłaty 50% ceny dowozu w przypadku jego nieobecności w dniu odbioru filmu.

6. Istnieje możliwość rezerwacji płyt telefonicznie bądź przez internet. Mogą z niej skorzystać klienci, którzy posiadają swoje konto w wypożyczalni.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.